สนามฝึกสอนขับขี่ เชียงใหม่

สนามฝึกสอนขับขี่ขนาดใหญ่และทันสมัยในระดับเอเชีย

สนามฝึกแบบวิบากเต็มรูปแบบ ขนาด 50 x 100 ม. กินเนื้อที่ 1 ใน 4 ของสนามฝึกโดยมีเส้นทางการขับขี่ Dirt ยาวถึง 600 เมตร

สนามฝึกสอนขับขี่ที่มีความหลากหลาย

ประกอบด้วยสนาม On Road & Off Road ฝึกอบรมได้ ตั้งแต่รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก, BIG BIKE และ รถยนต์ มีรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการอบรม ตั้งแต่ 50 CC ถึง 1800 CC

New Riding Culture Community

มีพื้นที่ Biker LifestyleBike Care & Service Shop Accessories & Food Shop

สนามฝึกสอนขับขี่ ภูเก็ต

สนามฝึกสอนขับขี่ขนาดใหญ่และทันสมัยในระดับเอเชีย

สนามฝึก On road ที่มีทางตรงยาวที่สุดในประเทศ มีความยาวถึง 350 เมตร

สนามฝึกสอนขับขี่ที่มีความหลากหลาย

ประกอบด้วยสนาม On Road & Off Road ฝึกอบรมได้ ตั้งแต่รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก, BIG BIKE และ รถยนต์ มีรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการอบรม ตั้งแต่ 50 CC ถึง 1800 CC

New Riding Culture Community

มีพื้นที่ Biker Lifestyle Bike Care & Service Shop Accessories & Food Shop

SAFETY
RIDING
PARK

EMPOWERING
YOUR RIDES

CHAINGMAI

DIRT TRACK
BIGGEST IN ASIA

chaingmai

PHUKET

STREET RIDING TRACK
WITH 300 METERS LENGTH

phuket