ศูนย์ฝึกฯ ที่มีจุดเด่นรองรับความหลากหลายในการขับขี่

• รูปแบบสนามฝึกขับขี่ที่มีความหลากหลายทั้งทางเรียบ หรือ On Road และสนามวิบาก หรือ สนาม Off Road ที่ได้รับรองจากกรมขนส่งทางบก

• คอร์สขับขี่ที่ครอบคลุมสำหรับทุกไลฟ์สไตล์การขับขี่

• มีรถที่ใช้ในการอบรมตั้งแต่รุ่น 50 ซีซี จนถึงรถขนาด 1,800 ซีซี

• ฝึกอบรมได้ตั้งแต่รถจักรยานยนต์ Commuter รถจักรยานยนต์ BigBike และรถยนต์

  • 0 shared